June 27, 2016

Sponsor: Richard Tanaka
Inscription:
 Masaki and
Kaori Tanaka
 Block 3-5-C

Sponsor: Richard Tanaka
Inscription:
   Ihachi, Satoru
Tsugi Nakamura
    Block 3-11-B

No comments:

Post a Comment